Jumat, 20 Mei 2011

Anak Yatim

1. Aku dan pengasuh anak yatim di surga seperti dua jari ini.

Penjelasan: {Rasulullah Saw. menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan merapatkan keduanya}.
2. Sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yg terdapat di dalamnya anak yatim yg diperlakukan dgn baik dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin ialah rumah yg di dalamnya terdapat anak yatim tapi anak itu diperlakukan dgn buruk.
3. Aku dan seorang wanita yg pipinya kempot dan wajahnya pucat bersama-sama pada hari kiamat seperti ini .

Wanita itu ditinggal wafat suaminya dan tidak mau kawin lagi. Dia seorang yg berkedudukan terhormat dan cantik namun dia mengurung dirinya utk menekuni asuhan anak-anaknya yg yatim sampai mereka kawin {berkeluarga dan berumah tangga} atau mereka wafat.
4. Harta-benda anak yatim tidak terkena zakat sampai dia baligh. {HR. Abu Ya’la dan Abu Hanifah}
5. Tidak disebut lagi anak yatim bila sudah baligh.
6. Demi yg mengutus aku dgn hak Allah tidak akan menyiksa orang yg mengasihi dan menyayangi anak yatim berbicara kepadanya dgn lembut dan mengasihi keyatiman serta kelemahannya dan tidak bersikap angkuh dgn apa yang Allah anugerahkan kepadanya terhadap tetangganya. Demi yg mengutus aku dengan hak Allah tidak akan menerima sedekah seorang yg mempunyai kerabat keluarga yg membutuhkan santunannya sedang sedekah itu diberikan kepada orang lain. Demi yg jiwaku dalam genggamanNya ketahuilah Allah tidak akan memandangnya kelak pada hari kiamat.
7. Barangsiapa menjadi wali atas harta anak yatim hendaklah diperkembangkan dan jangan dibiarkan harta itu susut krn dimakan sodaqoh .

Sumber: 1100 Hadits Terpilih - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

Tidak ada komentar: